Skutočnosť, či sa Vám narodí dievča alebo chlapec závisí od toho, ktorá spermia oplodní vajíčko. Ak sa spojí spermia s chromozómom X, narodí sa dievčatko. Ak sa spojí spermia s chromozómom Y, narodí sa chlapec.

A to sa prirodzenou cestou ovplyvniť nedá. Uvádza sa, že ak dôjde k súloži pred ovuláciou alebo tesne po nej, je vyššia pravdepodobnosť, že sa narodí dievča. Ak viac dní po ovulácii, potom je vyššia šanca, že sa narodí chlapec.