Index telesnej hmotnosti je spôsob, ktorý slúži na výpočet optimálnej váhy k vašej výške. Zistíte hneď, či trpíte podváhou alebo obezitou.

 

   Váha (kg)    
  --------------    
   (výška v m)2     
       
 Príklad: 60 60 = 20,2
60 kg, výška 1,72 m -------------- --------------
  1,72 x 1,72 2,96

 

do 18,5 podváha
15,5 - 25 normálna váha
25 - 30 nadváha
nad 30 obezita