LBC /Liquid Based Cytology/ - najmodernejšie cytologické vyšetrenie a najvyššia kvalita diagnostiky na spoľahlivý záchyt nádorových zmien buniek krčka maternice už v ich včasných štádiách.

Metóda LBC umožňuje vyšetriť z tej istej vzorky aj ďalšie parametre /HPV infekciu, chlamýdie, neisserie, urea plazmy/ a taktiež aj prognostické markery, ktoré vedia predpovedať väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny krčka maternice. Odber na účely LBC cytológie umožňuje urobiť z tej istej vzorky aj genetické vyšetrenie GynTect, zamerané na zmeny štruktúry DNA buniek pri HPV infekcii. Toto vyšetrenie dokáže určiť aj budúci vývoj ochorenia a uľahčiť správne rozhodnutie za alebo proti operačnému zákroku. V prípade využitia LBC je potrebné doplatiť za špeciálny odberový materiál. Odporúčaná cena je 25 €.

Iba pravidelná účasť na preventívnych gynekologických prehliadkach a kvalitná cytologická diagnostika dokáže včas rozpoznať začínajúce nádorové zmeny na krčku maternice.