TRISOMY test je spoľahlivý neinvazívny test na vylúčenie trizómií plodu z krvi matky už od 11. týždňa tehotenstva. V porovnaní s inými skríningovými metódami má vyššiu záchytnosť sledovaných porúch, minimalizuje falošné pozitívne výsledky. Znižuje počet potrebných amniocentéz a nepredstavuje

žiadne riziko pre matku ani dieťa.
TRISOMY test zisťuje: trizómiu 21 /Downov syndróm/, trizómiu 18 /Edwardsov syndróm/, trizómiu 13 /Patauov syndróm/, v prípade potreby aj pohlavie plodu. Test nezisťuje všetky genetické či iné vývojové poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je zvlášť vhodný pre tehotné ženy, ktoré majú: zvýšené obavy z možného postihnutia plodu niektorou z vyšetrovaných trizómií, v čase pôrodu budú mať viac ako 35 rokov a mali negatívny výsledok biochemického skríningu /integrovaný test, double test, triple test či kombinovaný test/, otehotneli po umelom oplodnení, mali pozitívny výsledok biochemického skríningu a je potrebné ho potvrdiť ďalším vyšetrením /amniocentézou/, absolvovali ultrazvukové vyšetrenie s výsledkom poukazujúcim na zvýšené riziko vyšetrovaných trizómií, mali v minulosti tehotenstvo s preukázanou chromozómovou poruchou, prekonali opakované spontánne potraty a chcú sa vyhnúť amniocentéze. TRISOMY test nie je hradený z verejného zdravotného poistenia a jeho orientačná cena je 350 €.