Čo má obsahovať preventívna gynekologická prehliadka? Preventívna starostlivosť podľa zákona NR SR č. 661/2007. Zahŕňa ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva, vekovo neobmedzene. Periodicita: jedenkrát ročne.


Zoznam výkonov: podrobná anamnéza, odborné poradenstvo a poučenie, komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov, onkocytologický ster, prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale /v prípade negativity týchto sterov pokračovať v odbere cytológie v 3-ročnom intervale/, sonografické vyšetrenie, SONO prsníkov raz za 2 roky, mamografia prsníkov od 40 - 69. roku života jeden krát za 2 roky.