Prenatálne poradne u tehotných žien sa vykonávajú raz mesačne do 34. týždňa a následne v týždenných intervaloch až do termínu pôrodu. Zamerané sú na sledovanie stavu matky a plodu.

femina gyn tehotenska prehliadka

Frekvencia kontrol pri patologickom priebehu tehotenstva sa stanoví podľa potreby.

Sonografické skríningové vyšetrenia:

Sonografické vyšetrenie medzi 10. - 13. týždňom tehotnosti za účelom zistenia veľkosti gravidity, lokalizácie, početnosti. Zmeranie nuchálnej translucencie – NT (šijové prejasnenie) a prítomnosti nazálnej kosti, ako markerov možných vývojových chýb. Vyšetrenie je nadštandardné a nie je hradené zdravotnou poisťovňou.

Sonografické morfologické vyšetrenie v 20. týždni tehotnosti za účelom vyhľadávania vrodených vývojových chýb plodu.

Sonografické vyšetrenie v 30. týždni tehotnosti - posúdenie uloženia plodu v maternici a veľkosti plodu.

Špeciálne skríningové vyšetrenia v tehotnosti:

Vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktora, kompletný krvný obraz, BWR (syfilis), HBsAg (hepatitída B), HIV, protilátok proti toxoplazmóze, proti rubeole, prípadne ďalších biochemických parametrov v závislosti od klinického stavu a subjektívnych ťažkostí

  • Odber krvi na prenatálny skríning vrodených vývojových chýb v I. a II. trimestri
  • Orálny glukózový test na vyhľadávanie cukrovky tehotnej v 24. - 28. týždni tehotnosti
  • Odber steru z pošvy v 36. týždni tehotnosti na záchyt beta hemolytického streptokoka
  • Kontrola tlaku, moču, hmotnosti a od 20. týždňa tehotnosti aj oziev plodu v každej poradni

View the embedded image gallery online at:
http://www.feminagyn.sk/tehotenska-poradna#sigProId5a83f06706