Psychoprofylaktická /predporodná/ príprava

K starostlivosti o mamičku patrí aj predpôrodná príprava. Jej úlohou je odbúrať strach z neznámeho, racionálne vysvetliť určité fakty, osvojiť si správny sposob dýchania, spôsob zapájania svalov brušného lisu a panvového dna, ako aj ostatné dôležité aspekty pôrodu a celého tehotenstva.

Od marca 2022 ponúka naša ambulancia 4 kurzy psychoprofylaktickej prípravy a po pôrode laktačné poradenstvo.

Bližšie info na gyn. ambulancii, 0948 123 493, 041/ 51 66 500

Pôrodná asistentka Adriana Zuskinová, 0915 268 795
Laktačné poradenstvo- až po pôrode, techniky kojenia, starostlivosť o bradavky

Starostlivosť v gravidite

Preventívne prehliadky u tehotných žien sa vykonávajú v pravidelných cca mesačných intervaloch. V poslednom mesiaci tehotenstva raz týždenne. Sú zamerané na sledovanie stavu matky a plodu. V prípade potreby sa kontroly stanovia aj individuálne. V každej poradni sa meria tlak, hmotnosť a vyšetruje sa moč.

Ultrazvukové vyšetrenia sú len v určitých poradniach. CTG záznam na monitorovanie stavu dieťaťa sa vykonáva v týždenných intervaloch od 36. týždňa tehotenstva.

SONO vyšetrenie počas poradní

Zdravotná poisťovňa prepláca tehotným pacientkam 3 USG vyšetrenia: v 10., 20. a 30. týždni tehotenstva. Vyšetrenia sú zamerané za účelom vyhľadávania vrodených vývojových chýb plodu, veľkosti plodu, jeho uloženia v maternici. Špeciálne USG vyšetrenia v tehotnosti sa vykonávajú na špecializovaných pracoviskách: MUDr. Schwarz /Čadca/, PRENATAL Žilina / www.prenatalzilina.sk /, Martinská fakultná nemocnica, KARDIO CENTRUM  Kramáre /Bratislava/.

Sprievodca do pôrodnice

V poradni máte vypočítaný termín pôrodu, ale veci do nemocnice si zbaľte aspoň o týždeň skôr. Predídete tak stresu i nervozite. Odporúčané veci:


Doklady: Občiansky preukaz, Tehotenský preukaz a lekárske správy týkajúce sa tehotenstva, Preukaz ZP. U manželov sobášny list /kópia/, u partnerov potvrdenie z matriky o súhlase s otcovstvom, doklady o zaplatení nadštandardných služieb


Osobné veci pre matku: nočné košele vhodné na dojčenie, župan, uteráky, hygienické potreby: mydlo, šampón, zubná kefka a pasta, hrebeň, vreckovky, toaletný papier, vložky, podprsenky na dojčenie a vložky do podprsenky, krém na bradavky /lanolín, kalciová masť/, prezuvky, ponožky, lieky, ktoré dlhodobo užívate, odsávačka /podľa uváženia/, balzam na pery, hroznový cukor, čaj, mobil, nabíjačka, diár s kontaktmi 


Pre dieťa: jednorazové plienky /cca 40 ks/, látkové štvorcové plienky, vlhčené obrúsky, krém na zadoček /Sudocream, alebo rybacia masť/, oblečenie - body, čiapočka, rukavičky, ponožky, deka, autosedačka

Kedy odísť do pôrodnice: pri odtečení plodovej vody, pri krvácaní, pri pochybnostiach ohľadom pohybov dieťaťa, pri pravidelných kontrakciách /každých 8 - 5 min./, pri veľkom tlaku na konečník


Vo všetkých prípadoch už nejedzte a nepite! Matka a dieťa zostávajú v nemocnici zvyčajne 4 - 5 dní po pôrode, v prípade zdravotných komplikácií dlhšie.


Rýchla zdravotnícka pomoc: 155 /112/
Ústredňa KNsP Čadca: 041/460 4111;  pôrodná sála: 041/460 4508

TRISOMY test

TRISOMY test je spoľahlivý neinvazívny test na vylúčenie trizómií plodu z krvi matky už od 11. týždňa tehotenstva. V porovnaní s inými skríningovými metódami má vyššiu záchytnosť sledovaných porúch, minimalizuje falošné pozitívne výsledky. Znižuje počet potrebných amniocentéz a nepredstavuje žiadne riziko pre matku ani dieťa.

TRISOMY test zisťuje: trizómiu 21 /Downov syndróm/, trizómiu 18 /Edwardsov syndróm/, trizómiu 13 /Patauov syndróm/, v prípade potreby aj pohlavie plodu. 

Test nezisťuje všetky genetické či iné vývojové poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je zvlášť vhodný pre tehotné ženy, ktoré majú zvýšené obavy z možného postihnutia plodu niektorou z vyšetrovaných trizómií, v čase pôrodu budú mať viac ako 35 rokov a mali negatívny výsledok biochemického skríningu /integrovaný test, double test, triple test či kombinovaný test/, otehotneli po umelom oplodnení, mali pozitívny výsledok biochemického skríningu a je potrebné ho potvrdiť ďalším vyšetrením /amniocentézou/, absolvovali ultrazvukové vyšetrenie s výsledkom poukazu- júcim na zvýšené riziko vyšetrovaných trizómií, mali v minulosti tehotenstvo s preukázanou chromozómovou poruchou, prekonali opakované spontánne potraty a chcú sa vyhnúť amniocentéze.

TRISOMY test nie je hradený z verejného zdravotného poistenia a jeho cena je 350 €.

Kmeňové bunky

Novorodenecké kmeňové bunky z pupočníkovej krvi  získané pri narodení dieťaťa sú vzácny liečebný zdroj. Dnešné moderné technológie umožňujú nielen odobrať, ale aj uchovať kmeňové bunky na desiatky rokov a zachrániť tým potenciál ich využitia v budúcnosti.

Odber je jednoduchý, bezbolestný, neškodí matke ani dieťaťu. Realizuje  sa vo všetkých pôrodniciach  na Slovensku. Prebieha po pôrode, keď je už dieťa pri matke. Pupočníková krv a tkanivo sú uchované len pre potreby vašej rodiny. Bunky je možné použiť aj pre súrodencov /v prípade zhody tkanivových znakov/. Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sa dnes využívajú na liečbu závažných ochorení, ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané či dedičné poruchy krvotvorby, imunity či metabolizmu, formou transplantácie krvotvorných kmeňových buniek.

Dnešné terapie začínajú čoraz častejšie využívať aj iné typy kmeňových buniek, ktoré obsahuje pupočníková krv. Ide pritom o liečbu ochorení kardiologických, neurologických, autoimunitných, akútnych popálenín a iných. Cena za službu pozostáva z dvoch súčastí: platba za odber vrátane prepravy, vyšetrenia, spracovania, zamrazenia, vyhotovenia certifikátu a poplatok za skladovanie.

LBC

LBC /Liquid Based Cytology/ - najmodernejšie cytologické vyšetrenie a najvyššia kvalita diagnostiky na spoľahlivý záchyt nádorových zmien buniek krčka maternice už v ich včasných štádiách.

Metóda LBC umožňuje vyšetriť z tej istej vzorky aj ďalšie parametre /HPV infekciu, chlamýdie, neisserie, urea plazmy/ a taktiež aj prognostické markery, ktoré vedia predpovedať väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny krčka maternice. Odber na účely LBC cytológie umožňuje urobiť z tej istej vzorky aj genetické vyšetrenie GynTect, zamerané na zmeny štruktúry DNA buniek pri HPV infekcii. Toto vyšetrenie dokáže určiť aj budúci vývoj ochorenia a uľahčiť správne rozhodnutie za alebo proti operačnému zákroku. V prípade využitia LBC je potrebné doplatiť za špeciálny odberový materiál. Odporúčaná cena je 25 €.

Iba pravidelná účasť na preventívnych gynekologických prehliadkach a kvalitná cytologická diagnostika dokáže včas rozpoznať začínajúce nádorové zmeny na krčku maternice.

Antikoncepcia

Slovom antikoncepcia, kontracepcia označujeme všetky metódy, ktoré zabránia otehotneniu. Sú to vratné procesy, lebo po jej skončení je možné prirodzené otehotnenie.

Metódy antikoncepcie

Kombinovaná hormonálna antikoncepcia

Obsahuje kombináciu ženského pohlavného hormónu (estrogénu) a hormónu žltého telieska (progesterónu). Sú to syntetické, umelé estrogény. Výnimku tvoria preparáty Qlaira a Zoely, ktoré obsahujú prirodzené, telu vlastné hormóny.

Hormonálna antikoncepcia nechráni pred pohlavne prenosnými ochoreniami /HIV, kvapavka, syfilis, infekčná mononukleóza, žltačka/. Vzhľadom k vysokému riziku nákazy sa odporúča pri príležitostnom sexuálnom styku súčasne použitie kondómu.

Mechanizmus účinku hormonálnej antikoncepcie 
Antikoncepcia blokuje ovuláciu /uvoľnenie vajíčka z vaječníka/. Mení hutnosť cervikálneho hlienu, znižuje priepustnosť pre spermie.

Užívanie hormonálnej antikoncepcie
Kombinovaná hormonálna antikoncepcia sa užíva každý deň, jedna tableta v rovnaký čas. Ak zabudnete užiť tabletku v obvyklú dobu a oneskorenie nie je dlhšie ako 12 hodín, užite "zabudnutú" tabletku  a v užívaní antikoncepcie pokračujte v obvyklom čase. Keď zabudnete užiť tabletku v obvyklú dennú dobu a oneskorenie je dlhšie ako 12 hodín, užite "zabudnutú" tabletku  a ďalej pokračujte v užívaní antikoncepcie v  obvyklej schéme. V tomto prípade ale nie je spoľahlivosť zaručená. Po doužívaní jedného blistra, zvyčajne 21 tabliet, nasleduje 7 dňová pauza, bez liekov. Iné režimy sú 24 tabliet a 4 dni pauza, či 28 tabliet, bez pauzy. V prípade nejasností kontaktovať lekára.

Formy hormonálnej antikoncepcie

Tablety /denná antikoncepcia - užívať denne jednu tabletu/
Transdermálne náplaste /EVRA - týždňová antikoncepcia - výmena náplasti po týždni/
Vaginálny krúžok /NUVARING - mesačná antikoncepcia/
Injekcie /SAYANA - 3 mesačná antikoncepcia/ 
Vnútromaternicové telieska / MIRENA - 5 rokov, YAYDES - 3 roky, LEVOSERT - 5 rokov/ 

Vyšetrenia nutné pred užívaním hormonálnej antikoncepcie

Pred začatím užívania hormonálnej antikoncepcie by mala byť urobená preventívna gynekologická kontrola, ak nebola urobená v poslednom roku.

Nutné je ďalej zmerať krvný tlak a na základe komplexného gynekologického vyšetrenia vrátane vyšetrenia prsníkov a dôkladnej anamnézy rozhodnúť, či daná pacientka je alebo nie je vhodná na užívanie hormonálnej antikoncepcie.

Vyšetrovanie pečeňových testov je zbytočné. Výnimku tvoria ženy, ktoré prekonali počas tehotenstva cholestatickú hepatopatiu (žltačku tehotných - zvýšené pečeňové testy, pruritus)

Zlyhanie antikoncepcie

Stopercentná antikoncepcia neexistuje. A preto nie je možné, aby výrobca poskytoval záruku proti zlyhaniu.

Klimaktérium, prechod

KIimaktérium je prechodné obdobie medzi plodným vekom ženy a obdobím ukončenia cyklickej hormonálnej funkcie vaječníkov. Žena postupne stráca schopnosť otehotnieť, menštruácia je nepravidelná alebo úplne vymizne a objavujú sa príznaky urýchleného starnutia.

V tomto dlhodobom procese sa spomalí, až zníži produkcia estrogénu a progesterónu - hormónov, ktoré zasahujú do väčšiny riadiacich funkcií tela.


Podľa niektorých odborníkov podobný proces prebieha aj u mužov, ale má podstatne miernejší priebeh.
Začiatok prechodu je individuálny, väčšinou medzi 42. a 55. rokom veku ženy. Sú ženy, ktoré týmto obdobím prejdú bez zjavných ťažkostí. Väčšina žien ale pociťuje najrôznejšie telesné a psychické problémy, ktoré často u nich navodzujú pocit choroby.