jednorazový nadštandardný materiál + DPH
plastové zrkadlá 2 €+ DPH
vyšetrenie nekapitovanej pacientky 20 €+ DPH
záznam 3D/4D na USB (ev. iný nosič) 35 €+ DPH
USG vyšetrenie prsníkov 15 €+ DPH
špeciálna cytológia (LBC) 25 €+ DPH
zavedenie telieska (IUD) 20 €+ DPH
určenie pohlavia + foto 10 €+ DPH

 

Cenník ďalších nadštandardných služieb je verejne dostupný v priestoroch našej ambulancie.